PeuterPlus Doortje

PeuterPluslocatie Doortje is gevestigd aan de Izermanstraat 14 in Bredevoort. In dit gebouw is ook BSO De Daltons gevestigd. Doortje en De Daltons hebben elk een eigen lokaal met een rijke leeromgeving die passend is bij de leeftijdsgroep. Naast een ruime hal en twee toiletgroepen is er in het gebouw een gymlokaal voor sport-, spel- en bewegingsactiviteiten.

Halverwege de ochtend worden de peuters in twee groepen gesplitst; in een groep met de jongste peuters en een groep van peuters van drie jaar en ouder. Deze groepen gaan afzonderlijk met een medewerkster een boekje lezen of een spel doen. Zo kan een boek of spel beter worden afgestemd op de leeftijd en ontwikkeling van de peuters en komt elk kind meer afzonderlijk aan bod om bijvoorbeeld iets te vertellen.

Buiten is er een ruime speelplek, waar een klimrek, een grote zandbak en vele fietsjes zorgen voor veel speelplezier.

Doortje sluit prima aan op het het Dalton-onderwijs van 't Bastion. Onderling zijn er goede afspraken over wendagen voor een soepele overgang naar het basisonderwijs.

De huidige openingstijden zijn:
Dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend.

Inloopuurtje PeuterPlus:
Wil je een kijkje komen nemen met je kind? Maak dan een afspraak met Louise, dit kan door haar een mail te sturen op mailadres: louise@kinderopvangbambi.nl. 

Overige opvangmogelijkheden: Gastouder of BSO
Naast dat je kind naar een van de PeuterPluslocaties van Bambi kan, zijn er aanvullend of in combinatie ook andere opvangmogelijkheden mogelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gastouderopvang. Diverse gastouders wonen in de buurt van de basisschool en dus in de buurt van deze PeuterPluslocatie. Maar ook is er zowel voor-als naschool BSO-opvang mogelijk in hetzelfde gebouw als de PeuterPlus zit.

Kennismakingsdagen BSO De Daltons:
Is jouw peuter 3 jaar of ouder? Dan mag hij/zij vrijblijvend kennis komen maken met BSO De Daltons. Deze zit in een lokaal direct naast de ruimte van de PeuterPlus. 

Je kunt je hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar info@kinderopvangbambi.nl

Contact:
Ook op andere dan bovengenoemde momenten mag een kijkje worden genomen op de PeuterPluslocatie. Maak hiervoor bij voorkeur een afspraak op doortje@kinderopvangbambi.nl

           

Laatste Nieuws

Nieuwe PeuterPlus bij basisschool De Triangel Aalten

Om klaar te zijn voor de toekomst wordt De Triangel per 1 januari 2021 een IKC. Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar ...

Meer »